Inscripcions


ÚLTIMS DIES 

La participació a la conferència està reconeguda com a formació docent pel Departament d'Enseyament de la Generalitat de Catalunya.


Un cop s'ha formalitzat la inscripció, cal fer una transferència per l'import d'inscripció al compte ES15 1491 0001 2220 8443 1622, indicant com a concepte el teu nom i CONF_MEDIT18.

Es confirmarà la plaça després del pagament de la quota d'inscripció.